Problem alergii jest coraz bardziej powszechny we współczesnym świecie. Szacuje się, że może dotyczyć około 40% dorosłych oraz 20-30% dzieci i młodzieży. Czynniki sprzyjające alergii to m.in. zachodni, przesadnie higieniczny styl życia, zanieczyszczenie spalinami (zwłaszcza z silników diesla) [Wojciechowska i inni 2016].
Alergeny wziewne, które bardzo często towarzyszą ludziom w ich otoczeniu to, prócz chwastów i traw, odchody roztoczy kurzu domowego, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Występują w łóżkach, materacach, dywanach, spiżarniach, sianie i słomie, glebie oraz kurzu mieszkaniowym, czyli praktycznie każdy człowiek ma z nimi jakąś styczność. Często nie tylko jeden gatunek roztoczy powoduje uczulenia, ale również inne, spokrewnione i występujące razem organizmy. Dodatkowo u osób uczulonych często występują razem różne objawy, nie tylko związane z układem oddechowym tj. astma oskrzelowa czy alergiczny nieżyt nosa, ale również pokrzywki, obrzęki, zapalenie spojówek czy atopowe zapalenie skóry.
Niestety nie ma jednej, skutecznej metody ograniczającej ekspozycję na alergeny roztoczy kurzu domowego w domach. Należy korzystać z wielu metod, zarówno wykorzystujących odpowiednie preparaty chemiczne do prania, stosowanie środków roztoczobójczych - akarycydów jak i mechaniczne sposoby tj. częste wietrzenie pomieszczeń, trzepanie koców, poduszek i materacy, okresowe zamrażanie pościeli i innych siedlisk roztoczy jak również poddawanie działaniu wysokich temperatur (>55 °C). Należy również ostrożnie wybierać elementy wystroju wnętrz, tak by stworzyć jak najmniej siedlisk dla roztoczy oraz umożliwić łatwe czyszczenie i odkurzanie. 
Na rynku dostępne są środki chemiczne wspomagające antyalergiczne metody czyszczenia pomieszczeń mieszkalnych. Można je podzielić na cztery grupy w zależności od sposobu działania. Są to syntetyczne lub naturalne biocydy zabijające roztocza; naturalne repelenty odstraszające mikroorganizmy; probiotyki przyspieszające rozkład naskórka, którym żywią się mikroby oraz środki denaturujące, które neutralizują działanie alergenów. 
Ta ostatnia grupa preparatów jest wyjątkowo interesująca, gdyż mechanizm jej działania jest ciekawy. Alergeny roztoczy są białkami prostymi lub glikoproteinami o zróżnicowanej budowie cząsteczkowej oraz odmiennych funkcjach biochemicznych [Siwak i inni 2014]. W swojej naturalnej postaci przyciągają przeciwciała IgE odpowiedzialne za likwidację alergenu. Alergen roztoczy wzmaga produkcję tych przeciwciał powodując powstanie większej ilości produktów reakcji odpowiedzialnych za objawy alergii. 

Preparaty denaturujące przystępują do działania zanim przeciwciała IgE przystąpią do niszczenia białek odchodów roztoczy. Niszczy wiązania wodorowe wewnątrz cząsteczek protein . Właśnie ten proces nazywa się denaturacją i stąd nazwa grupy tych środków. Zmieniony alergen nie przyciąga już przeciwciał, które jako wysokospecyficzne nie atakują innych białek. Nie powstają więc substancje dające odczyn alergiczny.

Składniki tych preparatów oparte są na naturalnych niejonowych surfaktantach występujących w ekstraktach z nasion warzyw i owoców. Najbardziej rozpowszechnionym jest polietoksylowany olej rycynowy.

Firma Innovia proponuje opracowanie i wprowadzenie na rynek preparatów denaturujących opartych na w/w rozwiązaniach. Zapewni to większą dostępność do rozwiązań osobom uczulonym i codziennie walczącym z alergenami w swoim otoczeniu. Preparaty będą skomponowane z surowców naturalnych, bądź takich ze źródeł odnawialnych, pozbawione syntetycznych kompozycji zapachowych i barwników.

Wpisuje się to w naszą misję dostarczania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny specjalistycznej chemii, przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko i dbałości o ludzkie zdrowie.