Wykonujemy analizy substancji chemicznych i dostarczamy kompleksową ocenę właściwości różnych klas związków.